Det kan forekomme relevant at spørge til, hvordan præcis badminton skal forstås som en adspredelse. Som forskellige andre sportsgrene, menes badminton at have sit ophav i private sammenkomster, som en form for særligt yndet selskabsleg. Navnet på spillet, hvis oprindelse kan spores tilbage til et engelsk gods af samme navn, afslører ikke blot noget om datidens formuende klasses højt skattede beskæftigelser. Det kan tilmed  pege i retningen af det særligt selskabelige islæt, som et spil som badminton havde, og stadigvæk kan have. En sport spillet af begge køn, dengang som nu, kan have mange gavnlige og udfordrende træk. En sådan fritidsbeskæftigelse kan dog ikke grundes i lutter løjer. Heldigvis kan der derfor i dag stilles mange remedier til rådighed, der kan højne oplevelsen og seriøsiteten af spillet betragteligt; også uden at spillet taber sin hensigt som en leg.

badminton

Om væsentligheden i at besidde det rette udstyr

Det er ikke blot væsentligheden i at besidde teknisk snilde, der kan tilvejebringe ypperlig kropslig udfoldelse, når der spilles, men i tilsvarende grad brugen af teknikken, m.a.o. udstyret, der tæller. For spil er en særlig beskæftigelse, der kræver en særlig instilling. En indstilling der består i at holde sig de pågældende regler for øje, for kun her kan der gøres fuld brug af det råderum, som reglerne stipulerer. Ligesom talen og sproget kun bliver god til en vis grad uden grammatikken, bliver spillet aldrig rigtig godt, eller sjovt, uden det rette udstyr. En ordentlig ketcher vil derfor falde i god jord hos alle dem, der elsker at leve sig ind i spillet. Det er samtidig i forbindelse med udstyret, at de kropslige færdigheder udvikler sig. Med andre ord tilpasses ens evner det udstyr, som man har at gøre godt med under indlæringsperioden. Med dårligt tilpasset udstyr kvæles glæden ved spillet, og frustrationerne banker på døren.

badminton

Hvordan du fornemmer hvad en god ketcher vil sige

Godtages det, at udstyr og færdigheder inden for spillet hænger uløseligt sammen, er næste skridt at finde ud af hvordan du vælger den rette ketcher. Samtidig gør den konkrete spillers kropslige statur og tekniske formåen det meget svært at sige forlods, hvilken ketcher der ville kunne betragtes om ideel. Hvis vi dog holder os til, at der ikke at tale om professionel udvælgelse, men blot ordentlig udstyr til en sjov og seriøs adspredelse, er der visse kendetegn, som mange badmintonketchere idag besidder. I modsætning til tidligere tiders hårde og tunge materiale, hvor både skaftet og ketcherhovedet var fremstillet af træ, er de fleste nutidige ketchere fremstillet af enten stål eller et sammensat materiale bestående af kulfiber og plastik. Sidstnævnte er den letteste variant, og har den fordel at være særdeles robust i forhold til vægten. Følelsen af at noget ’ligger godt i hånden’ kommer af, at materialet både skal være tilpas robust – og dermed af en vis tyngde – til, at der kan foretages nogle gedigne svirp, men samtidig må tyngden ikke være for svær, således at spilleren udtrættes hurtigt. Et godt råd ville her være, at prøve sig frem med forskellige ketchere, dog uden at skifte for meget, da ens evner som sagt skal udvikles i takt med redskabet over tid.

Hvad der kan gøres uden det rette redskab

Selv når det kommer til harmløs spil, kan der være forskellige årsager som forhindrer én i at indlade sig på den ene eller anden beskæftigelse. Derfor kan det afslutningsvis være på sin plads at påpege, hvordan en ketchersport som badminton også har sine nære slætninge i det spilmæssige stamtræ. For har du eksempelvis ikke lejlighed til at drage afsted til badminton hallen, eller er finder du det for besværligt at opsætte et net i haven, kan du evt. nøjes med at indlade dig på det præ-badmintonagtige spil Battledore and Shuttlecock, der ligeledes involverer ketcher, men foregår efter et simplere princip, hvor fjerbolden skal forsøges at blive holdt så længe som muligt i luften. Her kan du snildt øve dig i forskellige slag, og afprøve forskelligt udstyr, hvilket vil være dig til stor gavn, skulle du på et tidspunkt få lejlighed til et ordentligt spil badminton.