Vores mål med dette magasin er at se manden fra et holistisk synspunkt hvilket indebærer at vi også berør de svære emner, som relateres til at være mand. PTSD er et emne som er meget oppe i tiden og som en større og større gruppe af danske mænd lider af. I denne artikel vil vi prøve at skildre hvorledes et liv med PTSD er for manden og resten af hans familie. Denne artikel tager udgangspunkt i livet med PTSD for ikke militær personale da deres handlemuligheder varierer fra civiles.

Hvad er PTSD?

PTSD (også kendt som post traumatisk stress) er en sindslidelse, som bliver udløst af en traumatisk begivenhed. Netop definitionen af en traumatisk begivenhed gør at mange ikke får den erstatning de har krav på. For at PTSD skal kunne anerkendes som arbejdsskade eller erhvervsskade krævedes det at man har været udsat for en exceptionel livstruende begivenhed. PTSD er en altoverskyggende sindslidelse som påvirker ramte fra de vågner til de falder i søvn. PTSD kan som mange andre psykiske lidelser ikke måles direkte men bliver konstateret på baggrund af samtaler med en psykiater som lægger ens symptomer til grund for diagnosen.

Typiske PTSD symptomer

PTSD er en sygdom hvor symptomerne i høj grad varierer fra person til person. Det symptom som er mest kendetegnede ved PTSD er flashbacks af den traumatiske begivenhed. Her genopleves begivenheden i så kraftig grad at det føltes virkeligt. Antallet, varigheden og intensiteten af flashbacks varierer igen fra person til person og påvirkes typisk af sindstilstanden. Stress og depression kan eksempelvis øge antallet af flashbacks. Herunder kommer de øvrige symptomer:

 • Undgåelse af alt der minder om traumet.
 • Tomhedsfølelse
 • Tendens til kedsomhed
 • Afstandstagen til familie/venner
 • Konstant årvågenhed
 • Mareridt
 • Depression/søvnbesvær
 • Overvægt/undervægt
 • Mistet livsmod
 • Aggressivitet
 • Øget kamplyst
 • Tendens til at ”fryse”

Det er vigtigt at pointere at man ikke skal have alle symptomerne for at have PTSD og at hvorledes symptomerne fremtræder varierer.

PTSD - følelsen af ensomhed

Kan man tage en PTSD test

Der findes en del online test for PTSD. Her på siden mener vi dog ikke at det er ansvarligt at selv diagnosticere en så alvorlig lidelse som PTSD. Derfor bliver der ikke linket til sådanne test. Går du med tanker om at du måske har PTSD så opfordres du kraftigt til at kontakte lægen.

 

Behandling for PTSD

Symptomerne på PTSD kan behandles på flere forskellige måder. Majoriteten af PTSD patienter får antidepressiv medicin da depression desværre går i hånd-i-hånd med PTSD. Derudover gives der ofte humørstabiliserende medicin. Foruden medicinelle behandlinger anbefales samtaleterapi. På den måde kan man få værktøjer til at håndtere symptomerne og dele frustrationerne ved at have PTSD og for at få hjælp med fremtiden.

Hvor meget får man i PTSD erstatning

Et af de typiske spørgsmål mange PTSD ofre stiller er hvor meget de kan få i erstatning. Der findes desværre ingen lette svar på det spørgsmål. For din erstatning afgøres på baggrund af en del faktorer såsom alvorsgraden af din PTSD og om din PTSD kan anerkendes som arbejdsskade eller erhvervsskade hos AES.

Gode råd fra et PTSD offer

Foruden at læse de forskellige undersider relateret med emnet her på siden er det første råd at nå til erkendelse at du har en livslang lidelse. Selvom lidelsen ikke er livsvarig for alle så anbefales det at du betragter livet fra dit nuværende ståsted.

 • Lad være med at vente på at der kommer en stor erstatning og planlæg din økonomi og dit liv efter de ydelser du får.
 • Planlæg efter det værste scenarie. På den måde lever du i nuet og kan koncentrere dig om at få det bedste ud af dit liv.
 • Anerkend dine symptomer. Sover du 12 timer i døgnet eller sover du ikke så accepter det er der hvor du er nu og strukturer din dag omkring det.
 • Find glæderne der hvor de er. Går du sygemeldt derhjemme så fortvivl ikke over du er låst til hjemmet men trøst dig med du i ro og mag kan bearbejde din PTSD.
 • Søg forståelsen hos dine nærmeste. For at dine nærmeste skal kunne forstå hvad du gennemgår krævedes det at du fortæller dem hvordan du reelt har det.
 • Vær ærlig og åben overfor kommunen som skal være med til at planlægge din fremtid.