Når man går på jagt er der også nogle uskrevne regler jægerne i blandt om, hvordan man behandler naturen og vildtet på etisk vis. Eksempler på disse uskrevne regler kan være:

  • Man skyder ikke på vildt, som ens nabopost har et bedre skud til end en selv
  • Man afbryder ikke sin post med telefonsnak
  • Man forlader ikke sin jagtpost før der gives signal og såten er slut
  • Nedlagt vildt skal bæres på passende vis, hårvildt bæres i bagløbene (bagbenene) imens fuglevildt typisk bæres ved halsen (sneppe som undtagelse)
  • Desuden skridter man ikke hen over nedlagt vildt, da det er et tegn på manglende respekt

At kunne overholde de jagtetiske regler er et vigtigt skridt hen imod at blive en bedre jæger, og sikrer at du bliver inviteret tilbage til fællesjagten en anden gang.