Har man fulgt lidt med i den debat, der har raset på både internettet, i fjernsynet, i radioen og blandt politikere og læger, så har man helt sikkert hørt diverse civile, fagfolk og meget mere slynge om sig med udtrykket medicinsk cannabis. Og navnet i sig selv gør helt sikkert, at ens opmærksomhed er blevet vakt.

Den primære opmærksomhed skyldes helt sikkert navnet. Medicinsk cannabis udgør nemlig lidt af et sprogligt paradoks, idet det forbinder to ting, vi normalt slet ikke ser som havende nogen sammenhæng. Mens medicinsk er noget gavnende og godt, så er cannabis i manges øjne nemlig noget skadeligt og ulovligt.

Cannabisolie

Forstå cannabisplanten

Men nøglen til at forstå, hvordan cannabis kan være medicinsk, ligger i en grundlæggende forståelse af den så vidt omdiskuterede plante. For selvom produkter udvundet af planten har potentialet til at kunne skabe euforiserende stoffer, så er dette langt fra dens eneste formål.

Cannabisplanten indeholder nemlig – sammen med en masse andet – de to indholdsstoffer THC og CBD. Disse to stoffer kan begge bruges til at skabe produkter indeholdende cannabis, men de har en vidt forskellige effekt. Når man snakker om medicinsk cannabis og normal cannabis er det derfor meget vigtigt at sondre mellem brugen af THC.

CBD-olie er medicinsk, fordi det gavner

THC er et stof, som er med til at skabe den euforiserende effekt, som vi blandt andet kender fra en joint. Når man putter THC fra cannabisplanten i et produkt bliver et af dets formål altså at manipulere med hjernen og skave en rus.

CBD har ikke samme euforiserende effekt, men stoffet har nogle af de positive effekter, som mange også rapporterer, når de bruger cannabis til at opnå en rus. Blandt andet er stoffet afslappende, lindrende og for nogle endda potentielt helende. Olie baseret på CBD går derfor ind under betegnelsen medicinsk cannabis.

Cannabisolie

Det siger folk om CBD-olie

Når det kommer til CBD-olie kan ordene medicinsk og cannabis altså pludselig godt kombineres på en fyldestgørende og meningsfyldt måde. Men det sproglige stigma hænger alligevel ved. Det gør, at forskningen hænger en smule bagud inden for området.

Derfor er det endnu ikke særlig mange undersøgelser, der enten påviser eller afviser den faktiske effekt af brugen af CBD-olie i forbindelse med sygdom, smerter og gener. Som interesseret er man derfor nødt til at lytte til andre, som har brugt CBD-olie. Og her er utrolig mange brugere rigtig positive.

Brug CBD-olie på en måde, som giver mening for dig

Både kendte og private mennesker har givet deres holdning til kende i debatten, og her fortæller de om imponerende resultater i forbindelse med brugen af CBD-olie. Der kan være tale om så vidt forskellige områder som for eksempel smertedækning af sportsskader og angst.

Man kan dog fra anmeldelserne også se, at menneskekroppen er utrolig unik. Alle mennesker er forskellige, og det afspejler sig også i effekten af CBD-olie. Derfor må man prøve olien på egen krop for helt præcist at kunne forstå dens effekter og afgøre, hvad den kan gøre for én selv.